Darija Dolanski Majdak

Akademska slikarica

Chaos Manager

Kaos i kako ga oslikati

U dosadašnjim slikarskim ciklusima Darije Majdak Dolanski – uključujući i  ovaj posljednji «Chaos Manager» – razvidna je naglašena prisutnost dva sučeljena principa: uspostavljanja i dokidanja sustava. Krajnje pojednostavljeno, mogli bismo ih svesti na suprotnost termina «manager», dakle onog koji unosi red, smisao i profit, i «chaos», odnosno nereda i nemogućnosti kontroliranja. Mogli bismo zaključiti kako u ovoj neravnopravnoj kombinaciji prevagu uvjerljivo odnosi umjetnički nemir.

Istini za volju, i svi prethodni tumači slikarskih ostvarenja Darije Majdak Dolanski s pravom su geometrijsku apstrakciju prepoznali kao svojevrsni «simulakrum» umjetničinih nakana. Takav slikogradbeni princip protumačen je kao upozorenje da lako čitljiva vizualna činjenica nužno ne podrazumijeva i  jednoznačnu umjetničku «poruku».

Kao što to izravno sugerira i naziv ovog slikarskog ciklusa, Darija Majdak Dolanski želi istaknuti kako usvajanje konvencija lako prepoznatljivog likovnog jezika, usporedljivog s pikselima digitalizirane elektronske likovnosti, ne predstavlja ograničenje već maštovito proširenje njezinih dosljedno provokativnih i intrigantnih  umjetničkih «kodova». Nazive slika  ključnog niza ove izložbe povezuje prefiks «inter» koji ukazuje na  neizmijenjenu  zadaću umjetnika  u uspostavljanju perceptivnog (ne)reda.

U svijetu nejasne etike i estetike, sumnja i vjera u ideale mogu se oličiti samosvojnim simboličkim likovnim jezikom, podjednako primjerenim kompjuterskom zaslonu i slikarskom platnu kao svojevrsna digitalna inačica «ying/yanga».

Ova dojmljiva izložba svjesno proturječnog naziva «Chaos Manager» ne nalazi rješenje za uočene kontraste nego ih pokušava na što je moguće atraktivniji i upadljiviji način nametnuti vizualnoj i mentalnoj pažnji potencijalnog korisnika, od kojega se pak prije očekuje sudjelovanje negoli razrješavanje kaosa. Kao i u prethodnim umjetničkim pothvatima i ovoga puta Darija Majdak Dolanski odabrala je veliki i složeni  stvaralački izazov  polučivši pritom  upadljiv i osebujan  umjetnički domašaj.

Darko Glavan